Betjeningsevne API

Betjeningsevnen fra Rådgiver PM som API.

Betjeningsevne API

Betjeningsevnen fra Rådgiver PM som API.

Stacc sin standardløsning for finansiell analyse og rådgivning knyttet til kredittprosesser på privatmarkedet er Rådgiver PM. Den er aktivt i bruk i over 100 norske banker. 

Kjernen i Rådgiver PM er beregning av betjeningsevnen for enkeltpersoner eller husstander, og denne beregningen tilbys også som en tjeneste med eller uten skjermbilder.

Ny finansavtalelov

Ny finansavtalelov

En sentral del av bankenes kredittvurdering er beregning av kundens betjeningsevne, og bankene har plikt til å avslå lånesøknader eller justere lånebeløpet dersom kunden ikke kan betjene lånet. 

Ny finansavtalelov stiller strengere krav til bankenes kredittprosesser, og løsningen støtter derfor automatisert sjekk mot relevante forskrifter og krav.

Stacc sin betjeningsevneberegning tar høyde for både inntektssiden og utgiftssiden til et individ eller en husholdning. Inntekts- og skattedokumentasjon kan innhentes og verifiseres automatisk gjennom integrasjon med Altinn og SBL, og videre etablert forretningslogikk som styrer hvilke inntekter som tas hensyn til i betjeningsevneberegningene.

Solid referansebudsjett

Solid referansebudsjett

Utgiftssiden tar utgangspunkt i SIFO sitt referansebudsjett, men suppleres med relevante utgiftsposter og tilpasninger med utgangspunkt i krav fra Finanstilsynet og utlånsforskriften.

Eksempler på dette er:

Check icon

Lånet som importeres fra bankens kjernesystem

Check icon

Komplett skatteberegning

Check icon

Bilutgifter (OFV)

Check icon

Helsetjenester, feriereiser, gaver mv.

Granulert beregning av boligutgifter:

Check icon

Vedlikehold

Check icon

Strøm og oppvarming

Check icon

Kommunale avgifter inkl. eiendomsskatt (SSB)

Check icon

Villa- og innboforsikring

Automatisk oppdaterte satser

Satsene oppdateres i to årlige releaser, hvor skatteoppdateringene leveres i Q1 og øvrige satser i Q2. Dette sikrer at at betjeningsevneberegningen til enhver tid baserer seg på oppdaterte satser og regelverk.

Få beregning med lite data

Betjeningsevneberegning leveres som en tjeneste som kan tilpasses forskjellig datamengder, slik at betjeningsevnen både kan beregnes på et overordnet nivå med relativt lite data eller mer dyptgående og presist med mer data på husstanden.

KONTAKT MEG

©️ 2023 Stacc AS

©️ 2023 Stacc AS